ΣΦΗΜΜΥ 15Επιστημονική Επιτροπή

Η Επιστημονική Επιτροπή βρίσκεται σε επικοινωνία με τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και βοηθάει στον συντονισμό του Συνεδρίου.

Avatar

Νικόλαος
Μητιανούδης
Υπεύθυνος Καθηγητής

Avatar

Φίλιππος
Φαρμάκης
Υπεύθυνος preΣΦΗΜΜΥ

Avatar

Νικόλαος
Παπανικολάου
Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής

Avatar

Γιώργος
Δημητρακόπουλος
Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής

Avatar

Παύλος
Εφραιμίδης
Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής

Avatar

Γεώργιος
Κυριακού
Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής