ΣΦΗΜΜΥ 15preΣΦΗΜΜΥ 8: Διαγωνισμός Ιδεών

"Assistive Technologies"Ο διαγωνισμός preΣΦΗΜΜΥ, ο οποίος αποτελεί πλέον παράδοση του ΣΦΗΜΜΥ, δίνει τη δυνατότητα σε ομάδες απ’ όλη την Ελλάδα να αναμετρώνται με σκοπό την προβολή του ταλέντου και των δυνατοτήτων των νέων μηχανικών της χώρας μας. Με την πάροδο των χρόνων οι απαιτήσεις του διαγωνισμού αυξάνονται και οι ομάδες με οδηγό τις ικανότητες αλλά και την ευρηματικότητα που τις χαρακτηρίζουν προσελκύουν το ενδιαφέρον καθηγητών/ καθηγητριών, εταιρειών, συνέδρων αλλά και οποιουδήποτε/ οποιασδήποτε ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια τον διαγωνισμό. Έτσι λοιπόν, το ΣΦΗΜΜΥ 15 καλωσορίζει για μια ακόμα χρονιά, τον μεγάλο διαγωνισμό preΣΦΗΜΜΥ 8 με θέμα "Assistive Technologies".

Τα "Assistive Technologies" αφορούν τεχνολογίες υποβοήθησης με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία. Με τον όρο "Assistive Technologies" εννοούμε όλα τα αντικείμενα, εξοπλισμό ή λογισμικό του οποίου η κύρια χρήση είναι να αυξήσει, να διατηρήσει ή να βελτιώσει μια λειτουργική δυνατότητα ενός ανθρώπου με ειδικές ανάγκες. Οι διαγωνιζόμενοι φέτος θα κληθούν να προτείνουν καινοτόμες ιδέες οι οποίες θα διευκολύνουν την ζωή ατόμων με ειδικές ανάγκες και να παρουσιάσουν τις κύριες λειτουργίες τους θεωρητικά και πρακτικά. Αυτές οι τεχνολογίες περιλαμβάνουν μια ευρεία γκάμα συσκευών, λογισμικού και συστημάτων που σχεδιάστηκαν για να αντιμετωπίσουν τους λειτουργικούς περιορισμούς, επιτρέποντας στα άτομα αυτά να συμμετέχουν πλήρως σε διάφορες πτυχές της καθημερινής ζωής που άλλοτε δε θα μπορούσαν. Παρέχουν επίσης υποστήριξη σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η μετακίνηση, και η επικοινωνία. Στην εκπαίδευση έχουν ανοίξει νέες προοπτικές για τους μαθητές με διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες ενώ στον τομέα της επικοινωνίας έχουν επιτρέψει στα άτομα να επικοινωνούν αποτελεσματικά, και να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά και επαγγελματικά περιβάλλοντα. Οι βασικοί θεματικοί άξονες γύρω από τους οποίους θα κινηθεί ο διαγωνισμός θα είναι οι εξής: Υποστήριξη κινητικότητας, Επικοινωνία, Εκπαίδευση, Προσβασιμότητα.

Η κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται το μέγιστο από 5 άτομα και έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κάθε είδους hardware ή software το οποίο θεωρεί τη βέλτιστη επιλογή, ώστε να την καταστήσει την επόμενη νικήτρια του διαγωνισμού. Τα projects θα αξιολογηθούν με βάση την πρωτοτυπία/ καινοτομία, το κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο όπως και τη μελλοντική τους προοπτική. Εξίσου σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση διαδραματίζει ο βαθμός ολοκλήρωσης των projects όπως και η τεχνική αρτιότητα τους. Επιπρόσθετα, η καθοδήγηση, σε συμβουλευτικό πάντα ρόλο, από κάποιον/α καθηγητή/τρια είναι επιτρεπτή.

Αναφορικά με τη διαδικασία, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια του συνεδρίου (19-21 Απριλίου 2024) που θα λάβει χώρα στην Ξάνθη. Η κάθε ομάδα θα παρουσιάσει την ολοκληρωμένη πρότασή της σε πλήρη λειτουργία παράλληλα με ένα live demo ή κάποια μακέτα που θα εξηγεί τις λειτουργίες του project της στην κριτική επιτροπή αλλά και σε όσους/ες/α παρίστανται στον διαγωνισμό (δεν είναι απαραίτητη η ιδέα να είναι 100% υλοποιημένη και λειτουργική). Με την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων όλων των ομάδων η επιτροπή, αφού αποφασίσει, θα ανακοινώσει τις τρεις καλύτερες ομάδες που προκρίθηκαν και φυσικά τη νικήτρια ομάδα. H δια ζώσης παρουσία των ομάδων στο συνέδριο είναι απαραίτητη.

Εάν λοιπόν είσαι προπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια και πιστεύεις πως η ιδέα σου αξίζει να ακουστεί, μη χάνεις χρόνο, οργάνωσε την ομάδα σου και

Οι συμμετοχές θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι την Κυριακή 10 Μαρτίου 2024.