Δεύτερη παράταση υποβολής papers

papers extension sfhmmy11 call

Οι υποβολές των papers παίρνουν παράταση μέχρι τις 7 Ιανουαρίου για να έχετε χρόνο να υποβάλλετε την εργασία σας και να συμμετέχετε σε ένα συνέδριο διεθνούς εμβέλειας.Μη ξεχνάτε πως το ΣΦΗΜΜΥ πρόκειται για ενα συνέδριο φοιτητών ,για αυτό στόχος μας είναι να ακουστούν πολλές και διαφορετικές ιδέες στο πλαίσιο της διοργάνωσης. Υπενθυμίζουμε ότι τα papers θα πρέπει:

  • Να είναι γραμμένα στα ελληνικά ή στα αγγλικά και μέχρι 6 σελίδες (δίστηλα) Α4
  • Να ακολουθούν εξ’ ολοκλήρου το πρότυπο της ΙΕΕΕ για Word ή LaTeX
  • Να διαθέτουν τρεις με επτά λέξεις κλειδιά (keywords)
  • Να περιέχουν πρωτότυπο περιεχόμενο
  • Να υποβάλλονται σε μορφή .pdf
  • Η θεματολογία περιλαμβάνει όσα θέματα άπτονται του αντικειμένου του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών.

    Για να υποβάλλετε paper αρκεί να γραφτείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και να πλοηγηθείτε στο Πίνακα Χρήστη (Dashboard).

Previous Post Next Post